Close
title
f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
รู้เท่าทันภัยแล้ง

กรมทางหลวงขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยดำเนินการแจกน้ำ ช่วยผู้ประสบภัยไปแล้วทั้งสิ้น 1,724,400 ลิตรรวม 25 จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมจัดรถบรรทุกน้ำ 810 คัน ประจำการ ณ หน่วยงานของกรมทางหลวงครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดปัญหาหมอกควัน ปัญหาไฟป่า และไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวงในหลายพื้นที่ซึ่งทำให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางได้ กรมทางหลวงจึงจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง คอยเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้และดับไฟสองข้างทางหลวงซึ่งขณะนี้ ดับไปแล้ว 168 ครั้ง ทั่วประเทศ ประชาชนพบเห็นหมอกควัน ไฟป่า ไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง สามารถแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง กรมทางหลวงขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยดำเนินการแจกน้ำช่วยผู้ประสบภัยไปแล้ว 649 ราย รวม 483 ครัวเรือน ทั่วประเทศ#แล้งน้ำ ไม่แล้งน้ำใจ กรมทางหลวงห่วงใย ช่วยพี่น้องชาวไทยสู้ภัยแล้ง