Close
title
f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายเก่งกาจ  จันทร์ภักดิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเซกา พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ล้านษาวงษ์ หัวหน้างานวางแผน และนายยุทธนา กุณรักษ์  หัวหน้างานปรับซ่อม ดำเนินการตามนโยบาย “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ในการขุดคลองไส้ไก่และปรับพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริฯ  บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
title
ปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วครา ต้านโควิด

กรมทางหลวงปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาด กรมทางหลวงขานรับมาตรการเคอร์ฟิว ประกาศปิดบริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมจัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม สกัดโควิด-19 ระบาด ดังนี้ - จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง - จัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จส.100 สวพ.91 เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และป้าย VMS บนเส้นทาง เป็นต้น ด้วยความปรารถนาดีจากกรมทางหลวง สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7 #กรมทางหลวง #covid-19 #โควิด-19