f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบ้านม่วง
ลงวันที่ 06/11/2561

หมวดทางหลวงบ้านม่วง

          ประวัติหมวดทางหลวงบ้านม่วง

             หมวดทางหลวงบ้านม่วง  ตั้งอยู่ที่ 297 หมู่ 2  ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดบึงกาฬ 47140

             เบอร์โทรศัพท์ 042-704072,081-4714666

             Facebook : -

             ปัจจุบันมีนาย   นายอดิศักดิ์  ศรีชาดา  ดำรงตำแน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านม่วง

             ดูแลเส้นทางทั้งหมด 7 ตอน

                   1. ทล. 222 ตอน  หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม. 42+000 - กม. 57+816

                   2. ทล. 2087 ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 4+415

                   3. ทล. 2088 ตอน ทางเข้าบ้านมาย ระหว่าง  กม. 00+000 - กม.0+587

                   4. ทล. 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ระหว่าง  กม. 9+450 - กม. 36+704

                   5. ทล. 2096 ตอน หนองกา - คำตากร้า ระหว่าง  กม. 69+091 - กม. 124+988

                   6. ทล. 2229 ตอน กุดเรือคำ - บ้านม่วง ระหว่าง  กม. 0+000 - กม. 13+830

                   7. ทล. 2281 ตอน ชัยนนท์ - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง  กม. 12+200 - กม. 21+156

                       ระยะทางจริง                           126.755    กม.

                       ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร          137.260    กม.

                       ปริมาณ work Load               445.356   กม.


'