f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 643/45/67/264 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/05/2567 643/60/67/265 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 15/05/2567 643/30/67/122 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 643/30/67/121 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 643/30/67/119 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 643/60/67/259 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 643/60/67/260 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/05/2567 643/60/67/262 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 643/40/67/258 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 643/60/67/257 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/05/2567 643/60/67/256 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 643/60/67/254 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 643/60/67/252 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/05/2567 643/60/67/253 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2567 643/60/67/247 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 678 รายการ