f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.78+200 - กม.78+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2562 บก.33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 บก.32/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.137+270 - กม.137+795 ปริมาณงาน 10,299 ตร.ม. 05/03/2562 บก.30/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 งานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+250 - กม.10+427 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 08/03/2562 บก.31/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ