f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 01/03/2567 643/40/67/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 643/60/67/175 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/02/2567 643/45/67/174 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 643/35/67/169 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 643/60/67/164 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/02/2567 643/60/67/165 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 643/60/67/163 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 12/02/2567 643/30/67/82 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 643/45/67/161 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 643/70/67/160 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 09/02/2567 643/70/67/159 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 643/60/67/158 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 08/02/2567 643/30/67/78 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/02/2567 643/30/67/77 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/02/2567 643/30/67/79 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 588 รายการ