f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 15/05/2562 15/05/2562 E 06024/พ.1/41/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 04/04/2562 04/04/2562 E 06024/พ.1/40/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 212 , 222 , 2026 , 2094 , 2096 ปริมาณงาน 51 แห่ง (1,137 ต้น) 25/02/2562 25/02/2562 E 06024/พ.1/38/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.78+200 - กม.78+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/02/2562 06/02/2562 บก.33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ขายบทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด จำนวน 13 รายการ 11/01/2562 11/01/2562 คค 06024/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/01/2562 23/01/2562 บก.32/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.137+270 - กม.137+795 ปริมาณงาน 10,299 ตร.ม. 23/01/2562 23/01/2562 บก.30/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+250 - กม.10+427 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 23/01/2562 23/01/2562 บก.31/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 08/01/2562 08/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 08/01/2562 08/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 12/03/2562 12/03/2562 E 06024/พ.1/39/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ