f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.140+185 - กม.140+500 ปริมาณงาน 0.315 กม. 19/12/2565 บก.21/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.98+394 - กม.102+930 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (37 ต้น) 24/11/2565 บก.18/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ระหว่าง กม.26+900 - กม.28+196 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) 24/11/2565 บก.20/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+337 - กม.72+717 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (83 ต้น) 22/11/2565 บก.19/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+436 - กม.59+084 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 04/11/2565 บก.15/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.45+348 - กม.46+824 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 04/11/2565 บก.16/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+337 - กม.72+717 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (83 ต้น) 04/11/2565 บก.19/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+500 ปริมาณงาน 6,900 ตร.ม. 28/09/2565 บก.4/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+027 - กม.27+975 และ กม.29+975 - กม.30+574 ปริมาณงาน 16,530 ตร.ม. 28/09/2565 บก.2/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.16+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 บก.9/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.134+675 - กม.135+449 ปริมาณงาน 31,027 ตร.ม. 28/09/2565 บก.6/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.125+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 บก.10/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.55+500 - กม.56+413 ปริมาณงาน 20,376 ตร.ม. 26/09/2565 บก.12/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.127+270 - กม.128+105 และ กม.136+652 - กม.137+494 ปริมาณงาน 34,512 ตร.ม. 26/09/2565 บก.8/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.131+750 ด้านซ้ายทาง 20/09/2565 บก.1/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 107 รายการ