f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2087 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 10/04/2563 E 06024/พ.1/38/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.216+511 - กม.218+618 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 10/04/2563 E 06024/พ.1/37/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E 06024/พ.1/36/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเซกา แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.20+230 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E 06024/พ.1/35/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E 06024/พ.1/34/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E 06024/พ.1/33/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. 03/04/2563 E 06024/พ.1/32/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.101+531 - กม.106+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.057 กม. 03/04/2563 E 06024/พ.1/31/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.42+000 - กม.43+188 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 01/04/2563 E 06024/พ.1/30/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.108+516 - กม.109+524 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28 ต้น) 01/04/2563 E 06024/พ.1/27/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.214+800 - กม.215+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 01/04/2563 E 06024/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.60+441 - กม.61+557 ปริมาณงาน 1 แห่ง (32 ต้น) 01/04/2563 E 06024/พ.1/29/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 5 ระหว่าง กม.157+452 - กม.159+036 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 01/04/2563 E 06024/พ.1/28/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.102+589 - กม.103+616 ปริมาณงาน 8,341 ตร.ม. (ทางตรง 8,216 ตร.ม., ส่วนขยาย 125 ตร.ม.) 31/03/2563 E 06024/พ.1/25/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+360 - กม.23+076 ปริมาณงาน 13,728 ตร.ม. (ทางตรง 13,560 ตร.ม., สะพาน 168 ตร.ม.) 24/03/2563 E 06024/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ