f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน สภาพอาคาร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.139+800 - กม.140+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2564 E 06024/พ.1/34/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน สภาพอาคาร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.139+800 - กม.140+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 E 06024/พ.1/33/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.128+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2564 E 06024/พ.1/32/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงบึงกาฬ (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.123+268 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/12/2563 E 06024/พ.1/31/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25/11/2563 643/60/64/55 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.128+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 E 06024/พ.1/30/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 4 ระหว่าง กม.64+820 - กม.76+180 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง (652 เมตร) 01/12/2563 E 06024/พ.1/29/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 3 ที่ กม.62+670 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 E 06024/พ.1/28/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัยยานนท์ - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+368 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 27/11/2563 E 06024/พ.1/25/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ที่ กม.120+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 E 06024/พ.1/27/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 4 ระหว่าง กม.121+005 - กม.121+797 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) 27/11/2563 E 06024/พ.1/22/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 5 ระหว่าง กม.123+837 - กม.124+844 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 27/11/2563 E 06024/พ.1/23/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2087 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.1+752 - กม.3+228 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 27/11/2563 E 06024/พ.1/19/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24 ต้น) 27/11/2563 E 06024/พ.1/20/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ที่ กม.220+244 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 E 06024/พ.1/26/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ