f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช? 67
ลงวันที่ 08/04/2567
วันที่ 6 เมษายน 2567
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นางสมคิด? ภาวบุตร? นักจัดการงานทั่วไป?ชำนาญการ และนางชฏาพร? อัครศุภวรกุล? เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงบึงกาฬ ให้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช? และวันที่ระรึกมหาจักรีบรมวงศ์? ประจำปี 2567 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

'