f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 25/12/2563 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 21/12/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 28/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 31/07/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2563 17/07/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 15/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2563 20/02/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 19/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 25/11/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ