f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 15/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2563 20/02/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 13/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 19/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 25/11/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 15/10/2562 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิุถุนายน 2562 23/07/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 25/06/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 21/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 24/04/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ