f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีค.67 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 29/02/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.67 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 31/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.67 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 01/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 01/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 02/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 รายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 03/04/2566 รายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 รายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 01/03/2566 รายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค 66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/02/2566 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 03/01/2566 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 01/12/2565 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 65 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 01/11/2565 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 03/10/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 01/09/2565 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 01/08/2565 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ