f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/01/2563 ทล.เตรียมความพร้อม รับเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 63
2 12/12/2562 กรมทางหลวงคืนความสุขให้กับประชาชน
3 06/12/2562 ข่าวนวัตกรรมขนส่ง
4 21/11/2562 เปิดแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 6 ”อุบล - สาละวัน
5 05/11/2562 ข่าวด่วน กรมทางหลวง @ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 04/11/2562 ข่าวด่วนกรมทางหลวง
7 24/10/2562 ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่
8 23/10/2562 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
9 23/10/2562 วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
10 15/10/2562 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 10/10/2562 อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 33
12 12/08/2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562
13 25/07/2562 ประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินซับซ้อน
14 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำปี พ.ศ. 2562
15 11/07/2562 พิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562