f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/11/2562 ข่าวด่วน กรมทางหลวง @ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 04/11/2562 ข่าวด่วนกรมทางหลวง
3 24/10/2562 ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่
4 23/10/2562 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
5 23/10/2562 วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
6 15/10/2562 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
7 10/10/2562 อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 33
8 12/08/2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562
9 25/07/2562 ประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินซับซ้อน
10 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำปี พ.ศ. 2562
11 11/07/2562 พิธีถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562
12 17/06/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13 14/06/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 06/06/2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562
15 04/06/2562 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ