f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/12/2566 รายงานผลการประเมินส่วนราชการ
2 07/12/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
3 24/10/2566 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคของการเบิก-จ่าย
4 18/10/2566 ติดตามความคืบหน้าโครการสะพานฯ แห่งที่ 5
5 16/10/2566 รมว.คมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมทางหลวง
6 28/08/2566 ตรวจสอบแบ่งพื้นที่ สะพานแห่งที่ 5
7 21/09/2566 ประชุมดินสงวนนอกเขตทาง 66
8 22/08/2566 ต้อนรับคณะสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
9 12/08/2566 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
10 18/07/2566 ประชุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ด่านระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (ครั้งที่ 2)
11 18/05/2566 คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5
12 18/05/2566 การสัมมนาผลการศึกษาแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 2
13 06/05/2566 พิธีถวายราชสักการะ "เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
14 25/04/2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
15 07/04/2566 รับสมัครงานเพื่อจ้างให้เป็นลูกจ้างชัวคราว