f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/04/2564 [ คนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง “ทุกคน” ]
2 29/04/2564 ความเคลื่อนไหว โครงการ "การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ -บอลิคำไซ)
3 28/04/2564 มาตรกราป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
4 28/04/2564 ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
5 28/04/2564 4วิธีรับมือเพื่อลดผลกระทบก่อนเกิดวาตภัย
6 22/04/2564 กรมทางหลวง ห่วงใยประชาชน
7 19/04/2564 pm.2.5
8 12/04/2564 ประชุมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564
9 10/04/2564 ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
10 23/04/2564 การประมวลผลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
11 19/04/2564 วิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
12 14/04/2564 ประชุมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564
13 12/04/2564 ประชุมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564
14 11/04/2564 จุดให้บริการทั่วไทยและชุดหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์64
15 10/04/2564 สายด่วน!! แจ้งเหตุ”เดินทางเทศกาลสงกรานต์”64