f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/01/2563 28/01/2563 643/60/63/153 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/01/2563 28/01/2563 643/40/63/154 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 งานจ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.96+885 - กม.209+032 28/01/2563 24/01/2563 643/63/148 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจรารจร จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 643/63/152 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/01/2563 27/01/2563 643/45/63/151 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2563 24/01/2563 643/60/63/150 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/01/2563 24/01/2563 643/35/63/149 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 จ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.96+885 - กม.209+032 24/01/2563 24/01/2563 643/63/148 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 งานจ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 22/01/2563 21/01/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 643/40/63/142 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 643/60/63/141 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 595 รายการ