f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 643/35/63/58 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 643/60/63/57 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 643/63/55 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 643/30/63/10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 643/45/63/54 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 643/60/63/53 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 08/11/2562 643/60/63/52 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 08/11/2562 643/40/63/51 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 08/11/2562 643/60/62/50 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายกา 08/11/2562 08/11/2562 643/60/62/49 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง TOE SLPOE ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม. 209+032 - กม.242+550 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2562 08/11/2562 643/63/48 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 643/40/63/47 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 643/40/63/46 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 643/40/63/45 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 05/11/2562 05/11/2562 643/70/63/44 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 499 รายการ