f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 643/60/64/275 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 643/35/64/270 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07/05/2564 643/40/64/264 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/05/2564 643/40/64/267 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/05/2564 643/60/64/263 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 643/70/64/266 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 643/70/64/265 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 643/70/64/262 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร THERMOPLASTIC 07/05/2564 643/64/261 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 643/64/258 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 06/05/2564 643/64/259 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 643/60/64/257 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ 03/05/2564 643/60/64/254 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/04/2564 643/40/64/250 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 643/60/64/252 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,250 รายการ