f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพิลง จำนวน 1 รายการ 13/06/2567 643/35/67/297 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/06/2567 643/35/67/296 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/06/2567 643/35/67/294 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 10/06/2567 643/40/67/293 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/06/2567 643/60/67/291 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/06/2567 643/60/67/288 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/06/2567 643/60/67/287 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายกา 06/06/2567 643/30/67/124 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 06/06/2567 643/85/67/125 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/06/2567 643/60/67/286 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2567 643/60/67/285 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/06/2567 643/60/67/284 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 04/06/2567 643/70/67/283 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/06/2567 643/60/67/280 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 29/05/2567 643/67/276 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,740 รายการ