f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 08/07/2563 643/60/63/400 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 643/60/63/399 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง Toe - Slope ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.175+000 - กม.209+032 08/07/2563 643/63/399 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 643/63/397 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 643/60/63/398 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 643/60/63/395 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 643/60/63/394 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 643/60/63/393 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/07/2563 643/60/63/392 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 643/60/63/391 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/06/2563 643/45/63/388 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 26/06/2563 643/40/63/386 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/06/2563 643/60/63/385 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/06/2563 643/40/63/387 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 643/60/63/384 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 866 รายการ