f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2567 643/60/67/183 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/03/2567 643/60/67/181 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 643/60/67/179 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/03/2567 643/60/67/177 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 01/03/2567 643/40/67/176 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 643/60/67/175 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/02/2567 643/45/67/174 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 643/35/67/169 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 643/60/67/164 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/02/2567 643/60/67/165 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 643/30/67/74 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 643/30/67/73 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 643/30/67/72 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 643/30/67/71 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 643/30/67/70 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,595 รายการ