f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/10/2562 28/10/2562 643/35/63/20 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 25/10/2562 643/60/63/13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 24/10/2562 643/60/63/6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 643/60/62/443 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 01/08/2562 01/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 643/45/62/336 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 643/60/62/329 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 643/60/62/302 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 จ้างเหมาทำการผลิตป้าย จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 29/05/2562 643/62/301 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 62057233725 15/05/2562 15/05/2562 643/70/62/284 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 222 , 2026 และ 2096 22/04/2562 22/04/2562 643/62/247 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 19/03/2562 - แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ