f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง Toe - Slope ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.209+000 - กม.242+550 (เป็นช่วงๆ) 23/04/2563 643/63/290 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.101+531 - กม.106+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.057 กม. 27/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. 27/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 13/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.219+803 - กม.220+796 ปริมาณงาน 20,853 ตร.ม. 06/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 จ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.96+885 - กม.209+032 28/01/2563 643/63/148 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/10/2562 643/35/63/20 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 643/60/63/13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 643/60/63/6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 10/09/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 643/60/62/443 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ