f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/01/2567 643/30/67/68 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.66+850 , กม.74+500 และ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.8+830 , กม.13+950 ปริมาณงาน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 บก.1/2567 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/01/2567 643/60/67/104 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/01/2567 643/60/67/99 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/12/2566 643/60/67/90 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/12/2566 643/60/67/83 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 66119254684 16/11/2566 643/70/67/47 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 16/10/2566 643/60/67/3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/11/2565 643/60/66/67 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 29/11/2565 643/45/66/66 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/11/2565 643/35/66/65 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางออกไปข้างละ 4.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 222 ระหว่าง กม.42+000 - กม.57+726 และ ทางหลวงหมายเลข 2096 ระหว่าง กม.109+000 - กม.124+500 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2565 643/66/64 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24/11/2565 643/60/66/60 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/10/2565 643/60/66/21 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2565 643/60/66/20 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 84 รายการ