f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเซกา แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.20+230 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.216+511 - กม.218+618 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2087 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.101+531 - กม.106+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.057 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 5 ระหว่าง กม.157+452 - กม.159+036 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 53 รายการ