f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/01/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน สภาพอาคาร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.139+800 - กม.140+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/01/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.128+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 4 ระหว่าง กม.121+005 - กม.121+797 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัยยานนท์ - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+368 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 5 ระหว่าง กม.123+837 - กม.124+844 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.204+576 - กม.205+332 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.106+168 - กม.107+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ที่ กม.220+244 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ที่ กม.120+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 4 ระหว่าง กม.64+820 - กม.76+180 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง (652 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 116 รายการ