f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/06/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
2 01/05/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/03/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 51 แห่ง (1,137 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 22/01/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.78+200 - กม.78+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/12/2561 แขวงทางหลวงบึงกาฬ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.137+270 - กม.137+795 ปริมาณงาน 10,299 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/12/2561 แขวงทางหลวงบึงกาฬ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+250 - กม.10+427 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/12/2561 แขวงทางหลวงบึงกาฬ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ