f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/11/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.140+185 - กม.140+500 ปริมาณงาน 0.315 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/11/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.98+394 - กม.102+930 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (37 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 14/11/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ระหว่าง กม.26+900 - กม.28+196 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/11/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.98+394 - กม.102+930 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (37 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
5 20/10/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.45+348 - กม.46+824 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+436 - กม.59+084 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+337 - กม.72+717 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (83 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/09/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.16+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/09/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.134+675 - กม.135+449 ปริมาณงาน 31,027 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/09/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.33+200 - กม.33+500 ปริมาณงาน 6,900 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 159 รายการ