f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบึงกาฬ
ลงวันที่ 06/11/2561

หมวดทางหลวงบึงกาฬ

 

            ประวัติหมวดทางหลวงบึงกาฬ

               หมวดทางหลวงบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่ 45/1 หมู่ 7 บ้านบังบาตร ตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000

               เบอร์โทรศัพท์ 089-2858580

               Facebook : หมวดทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงบึงกาฬ

               ปัจจุบันมีนาย  นายศรายุทธ  วงค์ภูมี  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงบึงกาฬ

               ดูแลเส้น ทล. 212 สาย ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม. 96+885 - กม. 209+302

                    ระยะทางจริง                           112.147     กม.

                    ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร          162.255     กม.

                    ปริมาณ work Load                502.519    กม.


'