f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 31/08/2566 643/66/405 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.143+229 - กม.143+589 ปริมาณงาน 1 แห่ง (11 ต้น) 21/01/2565 บก.17/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/02/2566 643/60/66/175 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2565 643/66/169 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2565 643/66/169 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/01/2566 643/60/66/118 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
7 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.140+185 - กม.140+500 ปริมาณงาน 0.315 กม. 09/12/2565 บก.21/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.98+394 - กม.102+930 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (37 ต้น) 18/11/2565 บก.18/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ระหว่าง กม.26+900 - กม.28+196 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37 ต้น) 18/11/2565 บก.20/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+337 - กม.72+717 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (83 ต้น) 16/11/2565 บก.19/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+436 - กม.59+084 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 31/10/2565 บก.15/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.45+348 - กม.46+824 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 31/10/2565 บก.16/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+436 - กม.59+084 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 31/10/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+337 - กม.72+717 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (83 ต้น) 31/10/2565 บก.19/2566 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+436 - กม.59+084 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27 ต้น) 31/10/2565 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ