f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/03/2567 93,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/03/2567 57,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 17,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/03/2567 73,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 01/03/2567 8,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 96,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/02/2567 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 245,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/02/2567 9,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2567 565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,704 รายการ