f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 158,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/11/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/11/2562 99,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 423,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 4,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายกา 08/11/2562 80,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง TOE SLPOE ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม. 209+032 - กม.242+550 (เป็นช่วงๆ) 08/11/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 1,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 1,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 05/11/2562 3,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 05/11/2562 8,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 530 รายการ