f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 28/01/2563 2,989.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/01/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.96+885 - กม.209+032 24/01/2563 159,163.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจรารจร จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/01/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2563 79,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/01/2563 169,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.96+885 - กม.209+032 28/01/2563 90,900.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 19,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/01/2563 77,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานจ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/01/2563 975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 629 รายการ