f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 08/07/2563 1,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ถึง Toe - Slope ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.175+000 - กม.209+032 08/07/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 465,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 41,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/07/2563 9,535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 26,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 26/06/2563 99,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 26/06/2563 1,853.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/06/2563 630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/06/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 910 รายการ