f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 28,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07/05/2564 1,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/05/2564 9,524.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/05/2564 2,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 5,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2564 24,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและทำเครื่องหมายจราจร THERMOPLASTIC 07/05/2564 231,246.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 06/05/2564 3,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 79,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ 03/05/2564 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/04/2564 430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,309 รายการ