f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 29/09/2563 3,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/09/2563 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/09/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/09/2563 419.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 28/09/2563 1,827.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/09/2563 1,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 21,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 28/09/2563 5,508.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/09/2563 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 28/09/2563 7,927.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 111,029.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 153,191.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2563 78,791.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 22,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,018 รายการ