f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 23,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 147,288.21 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2564 8,051.79 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสเุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 25,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 4,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 1,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 25,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/01/2564 99,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงบึงกาฬ ซื้อวัสดุสำนักงาน จานวน 4 รายการ 13/01/2564 1,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 รายการ 13/01/2564 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,190 รายการ