f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2096
ลงวันที่ 03/04/2567

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คำตากล้า 87+769-กม.88+366 พื้นที่ ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร


'