f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 212 , 222 , 2026 , 2094 , 2096 ปริมาณงาน 51 แห่ง (1,137 ต้น) 05/02/2562 E 06024/พ.1/38/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
77 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าก้อน - เซกา ระหว่าง กม.78+200 - กม.78+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2562 บก.33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
78 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหว่าง กม.135+049 - กม.135+449 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/01/2562 บก.32/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
79 งานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.137+270 - กม.137+795 ปริมาณงาน 10,299 ตร.ม. 10/01/2562 บก.30/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
80 งานโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว (ถนน ป้าย สภาพอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+250 - กม.10+427 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 10/01/2562 บก.31/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
81 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.215+000 - กม.218+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 15,678 ตร.ม. 02/01/2562 E 06024/พ.1/33/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
82 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 04/03/2562 E 06024/พ.1/39/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 76 ถึง 82 จาก 82 รายการ