f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+828 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 10/03/2563 E 06024/พ.1/18/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
62 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.93+000 - กม.94+942 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 10/03/2563 E 06024/พ.1/20/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
63 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.34+000 - กม.35+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 10/03/2563 E 06024/พ.1/19/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+378 ปริมาณงาน 1 แห่ง (11 ต้น) 10/03/2563 E 06024/พ.1/16/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
65 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.124+830 (โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 E 06024/พ.1/10/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
66 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ตอน 2 ที่ กม.22+790 (โรงเรียนบ้านหนองกวั่ง) และ ที่ กม.25+700 (โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี) ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/03/2563 E 06024/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
67 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคำ ตอน 1 ที่ กม.17+550 (โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม) และ ที่ กม.17+800 (โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย) ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/03/2563 E 06024/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
68 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2229 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุดเรือคำ - บ้านม่วง ตอน 1 ที่ กม.0+500 (โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ) และ ที่ กม.5+500 (โรงเรียนบ้านโคกกองคูสะคาม) ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/03/2563 E 06024/พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
69 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.219+803 - กม.220+796 ปริมาณงาน 20,853 ตร.ม. 06/03/2563 E 06024/พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
70 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.219+803 - กม.220+796 ปริมาณงาน 20,853 ตร.ม. 06/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
71 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.137+823 - กม.140+251 ปริมาณงาน 48,268 ตร.ม. (ทางตรง 46,243 ตร.ม., ส่วนขยาย 2,025 ตร.ม.) 06/03/2563 E 06024/พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
72 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.57+107 - กม.57+710 ปริมาณงาน 12,310 ตร.ม. (ทางตรง 12,060 ตร.ม., ส่วนขยายโค้ง 250 ตร.ม.) 06/03/2563 E 06024/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
73 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.68+000 - กม.76+378 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 23,691 ตร.ม. (ทางตรง 22,905 ตร.ม., สะพานและส่วนขยายสะพาน 786 ตร.ม.) 06/03/2563 E 06024/พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
74 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2229 ตอนควบคุม 0100 ตอน กุดเรือคำ - บ้านม่วง ตอน 2 ที่ กม.7+910 (โรงเรียนบ้านนายม) และ ที่ กม.10+750 (โรงเรียนบ้านนาดอกไม้) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/03/2563 E 06024/พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
75 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 28/03/2562 E 06024/พ.1/40/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 82 รายการ