f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.214+800 - กม.215+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 26/03/2563 E 06024/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
47 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.60+441 - กม.61+557 ปริมาณงาน 1 แห่ง (32 ต้น) 26/03/2563 E 06024/พ.1/29/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
48 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 5 ระหว่าง กม.157+452 - กม.159+036 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 26/03/2563 E 06024/พ.1/28/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
49 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ระหว่าง กม.102+589 - กม.103+616 ปริมาณงาน 8,341 ตร.ม. (ทางตรง 8,216 ตร.ม., ส่วนขยาย 125 ตร.ม.) 16/03/2563 E 06024/พ.1/25/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
50 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+360 - กม.23+076 ปริมาณงาน 13,728 ตร.ม. (ทางตรง 13,560 ตร.ม., สะพาน 168 ตร.ม.) 16/03/2563 E 06024/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
51 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.24+275 - กม.26+000 ปริมาณงาน 15,696 ตร.ม. (ทางตรง 15,390 ตร.ม., สะพาน 105 ตร.ม., ส่วนขยายโค้ง 201 ตร.ม.) 16/03/2563 E 06024/พ.1/24/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
52 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.161+442 - กม.164+408 ปริมาณงาน 26,621 ตร.ม. (ทางตรง 26,037 ตร.ม., สะพาน 584 ตร.ม.) 16/03/2563 E 06024/พ.1/21/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
53 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.135+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 E 06024/พ.1/13/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
54 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.70+625 - กม.70+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 E 06024/พ.1/22/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
55 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.144+690 - กม.146+427 ปริมาณงาน 15,587 ตร.ม. (ทางตรง 15,219 ตร.ม., สะพาน 368 ตร.ม.) 11/03/2563 E 06024/พ.1/14/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
56 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.58+700 - กม.60+610 ปริมาณงาน 17,222 ตร.ม. (ทางตรง 17,082 ตร.ม., สะพาน 120 ตร.ม., ส่วนขยายสะพาน 20 ตร.ม.) 11/03/2563 E 06024/พ.1/15/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
57 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.54+117 - กม.57+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 E 06024/พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
58 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง OVERHEAD SIGN และ OVERHANG SIGN ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ที่ กม.133+500 และ ที่ กม.133+800 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/03/2563 E 06024/พ.1/8/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
59 งานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง OVERHEAD SIGN และ OVERHANG SIGN ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ที่ กม.136+600 และ ที่ กม.136+900 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/03/2563 E 06024/พ.1/9/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
60 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 5 ระหว่าง กม.91+090 - กม.91+666 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18 ต้น) 10/03/2563 E 06024/พ.1/17/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 82 รายการ