f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่
ลงวันที่ 24/10/2562

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวงจึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่ หากผ่านเส้นทางที่มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกำลังปฏิบัติงาน และเห็นป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด


'