f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เปิดจุดบริการทั่วไทยบริเวณจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวม 73 แห่ง
ลงวันที่ 06/04/2564
กรมทางหลวง เปิดจุดบริการทั่วไทยบริเวณจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวม 73 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

'