f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปเลือกตั้ง
ลงวันที่ 08/12/2563

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แขวงทางหลวงบึงกาฬขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google play สำหรับระบบ android


'