f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”
ลงวันที่ 02/06/2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายเก่งกาจ  จันทร์ภักดิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเซกา พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ล้านษาวงษ์ หัวหน้างานวางแผน และนายยุทธนา กุณรักษ์  หัวหน้างานปรับซ่อม ดำเนินการตามนโยบาย “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ในการขุดคลองไส้ไก่และปรับพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริฯ  บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


'