f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
Pm 2.5
ลงวันที่ 21/05/2563

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายราชัน โคตทะเล หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีวิไล ดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจร เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง–บึงกาฬ ระหว่าง กม.127+900-กม.128+000


'