f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วครา ต้านโควิด
ลงวันที่ 06/04/2563

กรมทางหลวงปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาด
กรมทางหลวงขานรับมาตรการเคอร์ฟิว ประกาศปิดบริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมจัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม สกัดโควิด-19 ระบาด ดังนี้

- จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
- จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง
- จัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จส.100 สวพ.91 เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และป้าย VMS บนเส้นทาง เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจากกรมทางหลวง
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7

#กรมทางหลวง #covid-19 #โควิด-19


'