f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom
ลงวันที่ 08/06/2564
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วย นายบุญเสริม พวงเพชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายปฏิบัติการ, นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายวิศวกรรม ,นายพิสิษฐ์ เกตุมาลา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom กับแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) และงบประมาณปี 2564 โดยมี นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบึงกาฬ  
 

'