f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) ได้มาตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงบึงกาฬและอวยพรปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 06/01/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) ได้มาตรวจเยี่ยมและอวยพรปีใหม่ 2564 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ

'