f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.119+206 - กม.122+536 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 E 06024/พ.1/3/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
32 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 3 ระหว่าง กม.122+536 - กม.125+330 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 E 06024/พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
33 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.132+047 - กม.134+690 ปริมาณงาน 54,505 ตร.ม. 04/11/2563 E 06024/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.19+113 - กม.47+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 26,077 ตร.ม. 04/11/2563 E 06024/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
35 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2087 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.1+716 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 03/04/2563 E 06024/พ.1/38/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
36 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดงบัง - นาพระชัย ระหว่าง กม.216+511 - กม.218+618 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 03/04/2563 E 06024/พ.1/37/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
37 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06024/พ.1/36/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
38 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเซกา แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ที่ กม.20+230 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06024/พ.1/35/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
39 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06024/พ.1/34/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
40 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านม่วง แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ที่ กม.87+660 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06024/พ.1/33/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
41 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. 30/03/2563 E 06024/พ.1/32/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
42 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.101+531 - กม.106+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.057 กม. 30/03/2563 E 06024/พ.1/31/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
43 งานจ้างเหมากิจกรรมบูรณะทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+640 ปริมาณงาน 2.640 กม. 27/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.42+000 - กม.43+188 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 26/03/2563 E 06024/พ.1/30/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
45 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 ระหว่าง กม.108+516 - กม.109+524 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28 ต้น) 26/03/2563 E 06024/พ.1/27/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 82 รายการ