f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.106+168 - กม.107+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 ต้น) 18/11/2563 E 06024/พ.1/21/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
17 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 6 ระหว่าง กม.96+187 - กม.97+519 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 ต้น) 18/11/2563 E 06024/พ.1/24/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
18 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.163+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 09/11/2563 E 06024/พ.1/14/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
19 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.131+750 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 E 06024/พ.1/17/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
20 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบึงกาฬ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.163+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 09/11/2563 E 06024/พ.1/16/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
21 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.131+750 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 09/11/2563 E 06024/พ.1/15/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
22 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ที่ กม.110+700 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 E 06024/พ.1/9/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
23 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.128+060 - กม.130+560 ปริมาณงาน 48,264 ตร.ม. 09/11/2563 E 06024/พ.1/6/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
24 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 2 ระหว่าง กม.165+120 - กม.167+652 ปริมาณงาน 23,130 ตร.ม. 09/11/2563 E 06024/พ.1/10/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
25 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 4 ระหว่าง กม.81+522 - กม.84+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 E 06024/พ.1/11/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
26 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.115+450 - กม.119+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 E 06024/พ.1/5/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
27 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 2 ระหว่าง กม.126+982 - กม.127+680 ปริมาณงาน 14,658 ตร.ม. 12/11/2563 E 06024/พ.1/13/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
28 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 3 ระหว่าง กม.173+665 - กม.175+438 ปริมาณงาน 34,980 ตร.ม. 06/11/2563 E 06024/พ.1/8/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
29 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2145 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยาง - บ้านซาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 22,580 ตร.ม. 06/11/2563 E 06024/พ.1/7/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
30 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ตอน 1 ระหว่าง กม.57+930 - กม.58+700 ปริมาณงาน 15,400 ตร.ม. 12/11/2563 E 06024/พ.1/12/2564 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 82 รายการ