f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงบึงกาฬ
ลงวันที่ 14/11/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบายและรับทราบแผนงานโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมณรงค์ ไชยวงค์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 6 หน่วยงาน คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย


'