f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมชี้แจง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา – คำตากล้า
ลงวันที่ 13/11/2562

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ ร่วมกับส่วนสำรวจและออกแบบ,ส่วนกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา – คำตากล้า ระหว่าง กม.120+200 – กม.121+000 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบต่อผู้อาศัยสองข้างทางหลวง กรณีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำเขตทางหลวงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร


'