f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ 29/10/2562

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๙ น. แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ ณ ที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ กม.๑๖๓+๕๐๐ ด้านขวาทาง (บริเวณที่ตั้งหมวดทางหลวงบึงกาฬ)
ในพื้นที่ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 


'