f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 66
ลงวันที่ 14/11/2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงบึงกาฬ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

'