f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 66
ลงวันที่ 23/10/2566
วันที่ 23 ตุลาคม 2566
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายธีระพล สุโพธิ์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

'