f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมล้ำลึกในพระมหากรณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2566
ลงวันที่ 13/10/2566

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 น. นายสมจิตร สุภาษิต ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา กุลรักษ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมล้ำลึกในพระมหากรณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


'