f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
ลงวันที่ 04/06/2564
??กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น????
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 99 ต้น , ต้นพะยูง จำนวน 99 ต้น ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณหมวดทางหลวงศรีวิไล ริมทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526 ด้านขวาทาง ในพื้นที่ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ????????????????

'