f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมเรื่องประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อเตรียมสำหรับชี้แจงงบประมาณปี2565
ลงวันที่ 13/05/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมณรงค์ ไชยวงศ์ (แขวงทางหลวงบึงกาฬ)  เวลา 10.00 น. นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วย นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application zoom จากห้องประชุมมนัสคอวนิช ชั้น2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง ประชุมเรื่องประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อเตรียมสำหรับชี้แจงงบประมาณปี2565 โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธาน ประชุมทางไกลผ่านระบบ Application zoom ครั้งนี้มีหน่วยในส่วนภูมิภาค(ภาคอีสาน) สทล.3(สกลนคร) ,สทล.7(ขอนแก่น), สทล.8(มหาสารคาม) ,สทล.9(อุบลราชธานี) , สทล.10(นครราชสีมา) ร่วมประชุม


'