f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
รณรงค์ถนนปลอดภัยด้วยวินัยจราจร
ลงวันที่ 09/03/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ มอบหมายให้ นายราชัน โคตทะเล หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีวิไล เข้าร่วม โครงการ "รณรงค์ถนนปลอดภัยด้วยวินัยจราจร" ณ บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

'