f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ
ลงวันที่ 12/03/2564
??ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงบึงกาฬ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วย นายบุญเสริม พวงเพชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชัย แวววุฒินันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายพิสิษฐ์ เกตมาลา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด หัวหน้างานสารสนเทศ และหัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมศิรินธารา 2 โรงแรม เดอะวัน โฮเทล จังหวัดบึงกาฬ

'