f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์ทั่วไทย
ลงวันที่ 31/12/2563
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 15.40 น.
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดบึงกาฬ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม อาหารว่าง ยาสามัญ กระเป๋าผ้า และ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้เข้มงวดกวดขันวินัยจราจร การให้บริการผู้ใช้เส้นทางสัญจรและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)โดย นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม พวงเพชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ “จุดให้บริการทั่วไทย” ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2564

 


'