f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาล ปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 29/12/2563
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2564 ????????????
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น.
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานบูรณาการภายในจังหวัดบึงกาฬ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.131+780 ด้านขวาทาง (ตรงข้ามแขวงทางหลวงบึงกาฬ) ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

'