f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 25/06/2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง   บึงกาฬ  ได้มอบหมายให้ นายราชัน โคตรทะเล หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีวิไล เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา ณ หนองแสง บ้านโป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


'