f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563
ลงวันที่ 16/06/2563

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563
นายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร และข้าราชการในสังกัด เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางการดำเนินงาน พร้อมการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ณรงค์ ไชยวงค์ แขวงทางหลวงบึงกาฬ


'