f
title
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
Buengkan Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บูรณะ บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 สัญญาที่ บก.29/2563
ลงวันที่ 19/05/2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยนายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ และนายบุญเสริม พวงเพชร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ(ฝ่ายปฏิบัติ) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 สัญญาที่ บก.29/2563 ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองกา – คำตากล้า ระหว่างกม.120+200-กม.121+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท บริษัท สุนีย์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยมีนายจักรพงษ์ ธรรมทินโน วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


'